რა არის კიბერჰიგიენა? 

რეკომენდაციების სისტემა იმ პრაქტიკებისა და ნაბიჯების შესახებ, რომლებიც უზრუნველყოფენ კომპიუტერული სისტემების მდგრადობას, მოწყობილობების უსაფრთხოებას, პერსონალურ და კორპორატიულ მონაცემთა დაცულობას. ეს არის მომხმარებლის უნარ-ჩვევები, რომელიც გულისხმობს პერსონალური და კორპორატიული მონაცემების დაცვას დაზიანების, გაჟონვისა და განადგურებისგან.

ჩვენ გთავაზობთ: 

- კიბერჰიგიენის სალექციო კურსს კომპანიების თანამშრომლებისთვის 

- თანამედროვე და აქტუალური კიბერ შემთხვევების განხილვას

- პრაქტიკული სავარჯიშოების მეშვეობით კიბერ რისკების მართვის უნარების განვითარებას თანამშრომლებში

- თანამშრომლეთა ტესტირებას

ლექციის ხანგრძლივობა: 6 საათი ( 2 დღიანი კურსი ) 

ორშაბათი 19:00
ოთხშაბათი 19:00