კვლევა - კიბერსაფრთხეები და არჩევნები

არჩევნებთან დაკავშირებული საფრთხეების უმრავლესობა შეგვიძლია ოთხ კატეგორიად დავყოთ: სოციალური მედია - ცრუ ინფორმაციის გავრცელება, კიბერშპიონაჟი, „შეტევისა და გაჟონვის“ კამპანია და შეტევები საარჩევნო კრიტიკულ ინფრასტრუქტურაზე.

 


წყარო


CSAcademy